Cal Titella

Les instal·lacions Cal Titella, Món Titella i  Munta Titella; son tres espais únics dedicats al públic en general per a donar a conèixer de prop, l’art del titella.

Què és?
La instal·lació Cal Titella, és una mena de parc infantil ple d’enginys i de diferents maneres de fer titelles, que els visitants poden agafar i utilitzar dins del recinte.
Sinopsi: “Cal Titella”; és un espai lúdic i de creació amb titelles per a públic familiar.
Una gran instal·lació de 300 metres quadrats, construïda amb fusta reciclada, amb 16 petits teatrets i més de 150 titelles on hi trobarem: teatrets de guant, ombres xineses, marionetes de fil, titelles de tija, del canut, de sobretaula, de dit, caixes de fusta de grans dimensions amb ninots sorpresa i un espai de creació i construcció amb titelles.
La única instal·lació dedicada a aquest gènere.

FITXA TÈCNICA
Temps durada: 3h / 6h
Muntatge/desmuntatge: 3h / 2h
Edat recomanada: Públic familiar
Espai escènic:
Espai de 300 m2 lliure d’obstacles i pla.
Que el terra no sigui de sorra.
Accés furgoneta amb remolc a l’espai i aparcament autoritzat.
Pressa de corrent a 220v

video

Los Títeres

Las instalaciones Los Títeres, Mundo Títere y Munta Titella, son tres espacios únicos dedicados al público en general para dar a conocer de cerca, el arte de los títeres.

¿Qué es?
La instalación Los Títeres, es una especie de parque infantil lleno de ingenios y de diferentes maneras de hacer títeres, que los visitantes pueden coger y utilizar dentro del recinto.
Sinopsis: “Los Títeres”; es un espacio lúdico y de creación con títeres para público familiar.
Una gran instalación de 300 metros cuadrados, construida con madera reciclada, con 16 pequeños teatrillos y más de 150 títeres donde encontraremos: teatrillos de guante, sombras chinas, marionetas de hilo, títeres de varilla, de cono, de mesa, de dedo, cajas de madera de grandes dimensiones con muñecos sorpresa y un espacio de creación y construcción con títeres.
La única instalación dedicada a este género.

FITXA TÈCNICA
Tiempo duración: 3h/6h
Montaje/desmontaje: 3 h. / 2 h.
Edad recomendada: Público familiar
Espacio escénico:
Espacio de 300 m2 libre de obstáculos y llano.
Que el suelo no sea de arena.
Acceso furgoneta con remolque al espacio y aparcamiento autorizado.
Toma eléctrica a 220v

video

The Puppets House

The Puppets House and Puppets World facilities they are two spaces for the general public to raise awareness closely, the art of puppetry.

What is it?
Is a kind of full of wits and different ways to make puppets, that visitors can pick up and use within the playground.
Synopsis: “Puppets house”; “The Puppet”; is an exclusive and unique playground dedicated at the puppets for familiar area.
A large installation of 300 square meters, built with recycled wood, with 16 small little theaters and over 150 puppets where we find: glove puppets, shadow puppets, marionettes, rod puppets, cone, table, finger, jack in the box and a space of creation and construction puppets.
The only facility dedicated to this genre.

TECHNICAL CARD:
Time duration: 3h/6h
Assembly/Dismantling: 3 h. / 2 h.
Recommended age: family audience.
Espacio escénico:
Area of 300 m2 flat and free of obstacles.
That the soil is not sandy.
Access van trailer and authorized parking space.
Outlet 220v

video